Tô chữ cho học sinh lớp 1

Bài số 2: Tô tiếng anh vần Ap, An và At

Bài tô tiếng Anh số 1 giúp bé phân biệt 03 vần trong tiếng anh là Ap, An và At. Các vần này khác nhau ở chỗ âm cuối (ending sounds) được phát âm mạnh và rõ ràng.

Những âm tưởng chừng như đơn giản, dễ nhớ và dễ viết này lại là nền tảng vững chắc để cho các bé có thể phát triển tư duy ngôn ngữ một cách mạch lạc cho các từ vựng phức tạp hơn sau này.

Click chuột vào góc phải của tài liệu để tải về và in ra cho bé tô chữ Bài tô chữ tiếng Anh số 1.

Đăng ký email  tại mục “NHẬN BÀI VIẾT MỚI QUA EMAIL” để nhận các Bài tô chữ tiếng anh tiếp theo!

1 thought on “Bài số 2: Tô tiếng anh vần Ap, An và At

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *