Đọc truyện phonics

Phonics story 1: Big pig on a dig

Phonics ig sound: Vần ig là một vần cần được luyện tập rất nhiều. Cuốn truyện phonics này sẽ giúp bé ghép các âm khác nhau với vần “ig” để có các tiếng khác nhau.

B + ig = Big

P + ig = Pig

D+ ig = Dig

Còn rất nhiều các tiếng khác nữa.

Phonics story ig sound

Đăng ký email để nhận các phonics stories cho bé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *