Cuộc sống muôn màu

Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục và phonics tiếng anh

Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục tuần đầu tháng 9 thật nhiều ý kiến: đồng tình có, phản đối có và phân vân cũng có. Mình cũng tham gia đọc đọc và nghĩ nghĩ và rồi bây giờ cũng ngồi viết lên ý kiến của riêng mình về việc dạy Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục từ lăng kính của phonics tiếng anh để bố mẹ cùng tham khảo.

Trong tiếng anh khi học sinh bản ngữ bắt đầu học thì học sinh sẽ cần phải phân biệt giữa cách đọc chữ cái (a letter) và âm thanh của của chữ cái đó (a sound). Ví dụ: chữ cái “a” được đọc là /ei/ sẽ phát âm thanh hoặc /ei/ hoặc /æ/. Chữ cái “s” phát ra âm thanh /s/. (This is a letter /ei/. It makes the sound /æ/ and /ei/; This is a letter /s/. It makes the sound /s/). Xem video dưới đây:

Tương tự, Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục cũng phân biệt như vậy. Ví dụ: chữ cái “b” được đọc là “bê” sẽ phát âm thanh “bờ”. Chữ cái “c” được đọc là “c” sẽ phát ra âm thanh “cờ”.Click vào đây để xem chi tiết. 

Trong tiếng anh, a word (một từ) được tạo nên bởi các syllable (âm tiết). Từ có thể bao gồm một âm tiết hoặc nhiều âm tiết. Ví dụ: từ “hot” là từ có 01 syllable (01 âm tiết): hot. Từ today có 02 syllable (02 âm tiết): to-day. Từ banana có 03 syllable (03 âm tiết): ba-na-na. Để tạo ra một âm tiết thì cần phải có ít nhất một nguyên âm. Nguyên âm bao gồm 05 chữ cái sau: u e o a i. Các chữ cái khác ngoài 05 chữ cái này được gọi là phụ âm (gồm b, c, d, m, n…). Phụ âm trong tiếng anh được chia thành: phụ âm đầu và phụ âm cuối. Ví dụ từ “hot” phụ âm đầu là “h” và phụ âm cuối là “t”. Phụ âm đầu trong tiếng anh gồm cả phụ âm đơn và phụ âm kép. Ví dụ: từ “pace” có phụ âm đầu đơn là “p” nhưng từ “space” có phụ âm đầu kép là “sp”. Phụ âm cuối trong tiếng anh thường được đọc rất mạnh và là cơ sở để phân biệt giữa các từ được tạo nên từ cùng một nguyên âm (ngắn hoặc dài). Ví dụ: từ “hot” và từ “hop” thì cơ sở để phân biệt chính là phụ âm cuối “t” trong từ “hot” và phụ âm cuối “p” trong từ “hop”. 
Xem video dưới đây:

Hiện tại tiếng Việt theo công nghệ giáo dục cũng đang hướng học sinh đến cách nhận diện từ và âm thanh của từ tương tự như tiếng anh. Tiếng Việt khác tiếng anh ở 03 điểm: (1) một từ được tạo nên bởi duy nhất một âm tiết, (2) âm thanh của tiếng việt còn được tạo nên bởi các thanh khác nhau (ví dụ như thanh huyền hay thanh ngã) và (3) phụ âm cuối của Tiếng Việt không được phát âm rõ như Tiếng Anh.

Tương tự như Tiếng Anh, Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục cũng có những nét tương đồng như phonics tiếng anh. Ví dụ: Trong Tiếng Anh từ “cat” và từ “kite”phụ âm đầu đều đọc là /k/. Trong Tiếng Việt từ “cơm” và từ “kem” phụ âm đầu đều đọc là “cờ”

Việc dạy Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục hay theo như cách dạy Tiếng Việt truyền thống thiết nghĩ cũng là nhằm giúp cho học sinh đã nghe và nói được Tiếng Việt rồi thì phải biết đọc và biết viết Tiếng Việt. Vì nghe-nói và đọc-viết là hai phương thức giao tiếp khác nhau. Làm sao để các phương thức giao tiếp này có thể hỗ trợ cho nhau để giúp học sinh đạt được mục đích giao tiếp một cách có hiệu quả. Cao hơn nữa, học sinh hiểu được ngôn ngữ Tiếng Việt ở khía cạnh văn hóa, xã hội và lịch sử của đất nước.

Chẳng thể phủ nhận rằng các công nghệ mới cần phải được thử nghiệm và nhân rộng nếu đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Cùng một đích đến nhưng có nhiều con đường để đi đến đích. Dạy Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định (click ở đây để đọc) Cũng không thể phủ nhận vai trò của dạy Tiếng Việt theo truyền thống vì bao thế hệ học sinh đã học, đều đọc viết tốt và có những những tác phẩm viết Tiếng Việt tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế nên, tôn trọng sự lựa chọn của người học có lẽ là tốt nhất chăng? Hãy cứ cho cha mẹ học sinh đăng ký cho con học theo một trong hai phương pháp và tổ chức dạy và học song song theo công nghệ giáo dục và theo cách truyền thống. Cái mới hay bất kỳ sự thay đổi nào gặp phải sự kháng cự nhất thời cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều cái mới nếu thực sự ưu điểm thì rồi cũng sẽ được nhân rộng một cách tự nhiên trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh. Nghĩ như vậy có đúng không nhỉ?

1 thought on “Tiếng Việt theo công nghệ giáo dục và phonics tiếng anh

  1. Tốt nhất là tự mình chiêm nghiệm. Đừng “đám đông” mà bỏ qua cái tốt.
    Mới năm ngoái còn đạp đổ cả tường rào mua hồ sơ cho con học
    Năm nay lại hò nhau ném đá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *