TRANG CHỦ

TRÍ THÔNG MINH TÀI CHÍNH

KIDS&BUSINESS giới thiệu chương trình TRÍ THÔNG MINH TÀI CHÍNH nhằm giúp cho trẻ từ 6-17 tuổi hiểu kiến thức tài chính  cá nhân cơ bản và giúp cho trẻ phát triển tư duy khởi nghiệp. Hình thành kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp cho trẻ thành công về quản lý tài chính trong tương lai. Và nhờ đó, trẻ có thể tự do lựa chọn và theo đuổi đam mê!

Chương trình đươc chia làm 03 cấp độ như sau:

Cập độ 1: Cho trẻ từ 6 – 8 tuổi

Cấp độ 2: Cho trẻ từ 9 -12 tuổi

Cấp độ 3: Cho trẻ từ 13-17 tuổi

KỸ NĂNG CHO KHỞI NGHIỆP

Các khóa học kỹ năng cho khởi nghiệp giúp trẻ hình thành tư duy và thói quen trong lĩnh vực khởi nghiệp:

  • Khóa học tư duy thiết kế/design thinkingK: trẻ tư duy logic và thực tế để thiết kế các sản phẩm hay các giải pháp cho các vấn đề trong cuộc sống của đối tượng trẻ muốn hướng đến.

  • Khóa học kế hoạch kinh doanh/business plan: trẻ có thể thành công trong việc hình hình bản kế hoạch kinh doanh ở mức độ đơn giản để thực hiện ý tưởng của mình
  • Khóa học nói trước công chúng/pupblic speaking: giúp trẻ thành công trong việc trình bày ý tưởng môt cách tự tin và thuyết phục trong nhiều hoàn cảnh khác nhau

SÁCH-NGHIÊN CỨU

Chuyên mục SÁCH-NGHIÊN CỨU giới thiệu các cuốn sách hay và các nghiên cứu trong việc giáo dục tài chính và tư duy khởi nghiệp cho trẻ. Các bậc phụ huynh có thể giúp trẻ làm giàu kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính thông qua việc đọc sách và thực hành quản lý tài chính từ các hoạt động trong đời sống hàng ngày.