TRANG CHỦ

TRÍ THÔNG MINH TÀI CHÍNH

KIDS&BUSINESS giới thiệu chương trình TRÍ THÔNG MINH TÀI CHÍNH nhằm giúp cho trẻ từ 6-17 tuổi hiểu kiến thức tài chính  cá nhân cơ bản và giúp cho trẻ phát triển tư duy kinh doanh. Hình thành kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp cho trẻ thành công về quản lý tài chính trong tương lai. Và nhờ đó, trẻ có thể tự do lựa chọn và theo đuổi đam mê của chúng!

Chương trình đươc chia làm 03 cấp độ như sau:

Cập độ 1: Cho trẻ từ 6 – 8 tuổi

Cấp độ 2: Cho trẻ từ 9 -12 tuổi

Cấp độ 3: Cho trẻ từ 13-17 tuổi

CÙNG ĐỌC SÁCH

Chuyên mục CÙNG ĐỌC SÁCH giới thiệu các cuốn sách hay và các nghiên cứu trong việc giáo dục tài chính và tư duy kinh doanh cho trẻ. Các bậc phụ huynh có thể giúp trẻ làm giàu kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính thông qua việc đọc sách và thực hành quản lý tài chính từ các hoạt động trong đời sống hàng ngày.